கட்டுரைகள்

உண்மையான காதல் என்றால் என்ன?

உண்மையான காதல் என்றால் என்ன? “அனைவரும் காதலில் ஆரம்ப காலங்களில், ஒருவரை ஒருவர் கவர, பிறர் விரும்பும் வகையில் உள்ள நேர்மறை பண்புகளை மட்டுமே காண்பிப்பர்; காதல்…

காதலின் ஈர்ப்பு ‘இருப்பு’ ஆகுமா?

காதலின் ஈர்ப்பு 'இருப்பு' ஆகுமா? உளவியல் சொல்கிறது, காதலில் மூன்று நிலைகள்/பருவங்கள்உண்டாம். இனக்கவர்ச்சி : பார்த்தவுடன், பழகியவுடன் ஒருவர் பிடித்துப்போவது (அ) ஈர்ப்பு ஏற்படுவது கற்பனை கலந்த…

என்ன படிப்பு? யார் கொடுப்பார் வேலை?

என்ன படிப்பு? யார் கொடுப்பார் வேலை? நிறைய இளைஞர்களை வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பதை நாம் அவ்வபோது பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த இளைஞர்களில் ஒருவர், உங்களின் உடன்பிறந்தவராய்…

தனிமனித கருத்துக்கள் & ஆரோக்கியமான உறவுகள்

தனிமனித கருத்துக்கள் & ஆரோக்கியமான உறவுகள் உளவியலின் மிக அடிப்படை தத்துவம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவன். எந்த இரு மனிதர்களும் சிந்திப்பதிலும், புரிந்து கொள்வதிலும்…

காதல் என்பது எல்லோருக்கும் வருவது ஆனால் காதல் திருமணம் என்பது எல்லோருக்கும் பொருத்தமானதன்று!

காதல் என்பது எல்லோருக்கும் வருவது ஆனால் காதல் திருமணம் என்பது எல்லோருக்கும் பொருத்தமானதன்று! ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் காதலித்து விட்டு பிறகு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள தெரியாமல், பிரிய…